Opel

180K.OPE | Traverse zum Kombinieren
Fahrzeugtyp: Campo 4 x 4
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 3.0T
Beginn: 88
 
181.OPE | Traverse mit fester Kugel
Fahrzeugtyp: Frontera 2-türig
Anhängelast: 2.8T
Beginn: 92
Ende: 09.98
 
18198.OPE | Traverse mit fester Kugel
Fahrzeugtyp: Frontera 2-türig
Anhängelast: 2.8T
Beginn: 10.98
 
18198K.OPE | Traverse zum Kombinieren
Fahrzeugtyp: Frontera 2-türig
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 2.8T
Beginn: 10.98
Ende: 06
 
181K.OPE | Traverse zum Kombinieren
Fahrzeugtyp: Frontera 2-türig
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 2.8T
Beginn: 92
Ende: 9.98
 
182.OPE | Traverse mit fester Kugel
Fahrzeugtyp: Frontera 4-türig
Anhängelast: 2.5T
Beginn: 91
Ende: 9.98
 
18297K.OPE | Traverse zum Kombinieren
Fahrzeugtyp: Frontera 4-türig
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 2.8T
Beginn: 10.98
Ende: 06
 
18298.OPE | Traverse mit fester Kugel
Fahrzeugtyp: Frontera 4-türig
Anhängelast: 2.8T
Beginn: 10.98
 
182K.OPE | Traverse zum Kombinieren
Fahrzeugtyp: Frontera 4-türig
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 2.8T
Beginn: 91
Ende: 09.98
 
186.OPE | Traverse mit fester Kugel
Fahrzeugtyp: Movano Bus
Anhängelast: 2.5T
Beginn: 98
 
18610F.OPE | Traverse mit fester Kugel
Fahrzeugtyp: Movano Kasten/Kombi, Frontantrieb
Beginn: 03.10
 
18610FK.OPE | Traverse zum Kombinieren
Fahrzeugtyp: Movano Kasten/Kombi, Frontantrieb
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: D= 14.3
Beginn: 03.10
 
18610H.OPE | Traverse mit fester Kugel
Fahrzeugtyp: Movano Kasten/Kombi, Heckantrieb
Beginn: 03.10
 
18610HK.OPE | Traverse zum Kombinieren
Fahrzeugtyp: Movano Kasten/Kombi, Heckantrieb
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: D= 14.3
Beginn: 03.10
 
18610HZK.OPE | Traverse zum Kombinieren
für ZwillingsbereifungFahrzeugtyp: Movano Kasten/Kombi, Heckantrieb
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: D= 15.8
Beginn: 03.10