Volvo

DSC_0779_2.jpg

Volvo V70 Kombi 3/00-09/07

Traverse mit fester Kugel Bosal

DSC_0350.jpg

Volvo XC 90

Traverse mit fester Kugel GDW

DSC_0318_2.jpg

Volvo V70 XC AWD

Traverse mit fester Kugel Brink

DSC_0475.jpg

Volvo S80 Limousine

Traverse mit abnehmbarer Kugel Thule

DSC_0699.jpg
DSC_0699_2.jpg

Volvo V70 Kombi 

Traverse mit abnehmbarer Kugel Westfalia

DSC_0790_2.jpg
DSC_0788.jpg

Volvo V60 Kombi 

Traverse mit abnehmbarer Kugel Westfalia

DSC_0988.jpg
DSC_0989.jpg

Volvo XC 70 2014

Traverse mit abnehmbarer Kugel Westfalia 

DSC_0359.jpg

Volvo XC 60

Traverse mit fester Kugel Westfalia

DSC_0053.jpg
DSC_0055.jpg

Volvo XC 60

Traverse mit abnehmbarer Kugel Brink

DSC_0199_3.jpg

Volvo V50 Kombi

Traverse mit fester Kugel Brink