Traverse mit fester Kugel - 154007.CIT

Stützlast 122 kgFahrzeugtyp: Jumpy
Anhängelast: D=12.20
Beginn: 01.07
Ende: 2016

Traverse mit abnehmbarer - 154007A.CIT

Kugel Stützlast 122 kgFahrzeugtyp: Jumpy
Anhängelast: D=12.20
Beginn: 01.07
Ende: 2016

Traverse zum Kombinieren - 154007K.CIT

Stützlast 122 kgFahrzeugtyp: Jumpy
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: D=12.20
Beginn: 01.07
Ende: 2016

Traverse mit fester Kugel - 154016.CIT

Fahrzeugtyp: Jumpy/Spacetourer
Lochbild: 90 mm
Anhängelast: D=13.9
Beginn: 16

Traverse mit abnehmbarer - 154016A.CIT

KugelFahrzeugtyp: Jumpy/Spacetourer
Beginn: 16

Traverse für Wechselsystem - 154016K.CIT

Fahrzeugtyp: Jumpy/Spacetourer
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: D=13.9
Beginn: 16

Traverse mit fester Kugel - 2540.CIT

Fahrzeugtyp: Jumper Bus und Brücke
Anhängelast: 2.3T
Beginn: 95
Ende: 08.06

DTC-Gutachten zu 25400635K. - 25400635D.CIT

CITFahrzeugtyp: Jumper Pritschenwagen
Beginn: 06

Traverse zum Kombinieren - 25400635K.CIT

Fahrzeugtyp: Jumper Pritschenwagen
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 3.5T
Beginn: 06

: