Traverse zum Kombinieren - 2540K.CIT

Fahrzeugtyp: Jumper, Pic-Up
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 3T
Beginn: 94
Ende: 06.06

Traverse mit fester Kugel - 306216.CIT

Fahrzeugtyp: Jumper, Bus, Pic-Up
Anhängelast: D=13.3
Beginn: 94
Ende: 06.06

Traverse zum Kombinieren - 306216K.CIT

Fahrzeugtyp: Jumper, Bus
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 3T
Beginn: 94
Ende: 06.06

Traverse mit fester Kugel - 306357.CIT

Fahrzeugtyp: Jumper, Bus, Pic-Up
Anhängelast: D=15.9
Beginn: 06.06

Traverse zum Kombinieren - 306357K.CIT

Fahrzeugtyp: Jumper, Bus
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: D=15.9
Beginn: 06.06

Traverse mit abnehmbarer - 306358.CIT

KugelFahrzeugtyp: Jumper
Anhängelast: D=15.9
Beginn: 06

Traverse mit abnehmbarer - 3066358.CIT

KugelFahrzeugtyp: Jumper, Bus
Anhängelast: D=15.9
Beginn: 06

: